เปิดตำรายาสมุนไพร หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า แก้เบาหวาน-ความดัน

Advertisementsเปิดตำรายาสมุนไพร หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า แก้เบาหวาน-ความดัน

ใครเป็นโรค เบาหวาน มะเร็ง ควรดูไว้ วันนี้จะพามาเปิดตำรายาโบราณของหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า เป็นอีกหนึ่งพระเกจิชื่อดัง อีรูปที่ทุกคนรู้จัก และเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก

หลวงปู่มีวิชาหลากหลายแขนง ชอบเรียนรู้ศึกษาวิชาต่างๆ ทำให้มีชื่อเสียงในทุกๆด้าน โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเป็นตำรายาของหลวงปู่ศุข ที่มีสรรพคุณ แก้เบาหวาน ความดัน และโรคต่างๆสารพัด ได้อย่างดี เชื่อกันว่าท่านสําเร็จวิชา 8 ประการ คือ

1.วิปัสสนาญาณ
2.มโนมยิทธิ
3.อิทธิวิธี
4.ทิพโสต
5.เจโตปริยญาณ
6.ปุพเพนิวาสานุวัติ
7.ทิพยจักษุ
8.อาสวักขยญาณ…

เปิดตำรายาสมุนไพร เชื่อเสมอว่าการทำความดีในครั้งนี้ จากการได้เผยแพร่ตำราครั้งนี้ความดีความชอบ ข้าพเจ้าขอถวายให้แก่หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพร วัดมะขามเฒ่า เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลจิต ดลใจ ให้หายป่วยด้วยเทอญ

ตํารายาสมุนไพร 1 ยาแก้โรคมะเร็ง ขนานที่ 1 ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าวเย็นใต้ 1 กํแล้วามะถันเหลือง 1 ตัวยาทั้ง 3 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 4 บาทเท่ากัน กะลามะพร้าวแก่ (ผ่าเป็น 4 ส่วน เอา 3 ส่วน) ตัวยาทั้ง 4 อย่างนี้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานต่างนําชา จนนํายาจืด มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

เคยใช้รักษาหายมาแล้วฯ ขนานที่ 2 ท่านให้เอา กระดูกงูเห่า 1 หัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าวเย็นใต้ 1 ทิ้งถ่อน 1 แก่นมะเกลือ 1 มะเดื่อปล้อง 1 ตัวยาทั้ง 6 อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ 3 เวลา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งทุกอย่าง เป็นยาตัดรากโรคมะเร็งให้หายขาด เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้ปวดเมื่อยต่างชนิด ขนานที่ 1 ท่านให้เอา ลูกข่อย 1 ขนาน, แห้วหัวหมู 1 ขะนาน,หางไหลหัวเผือก หนัก 20 บาท, กรุงเขมา หนัก 20 บาท, ตัวยาทั้ง 4 อย่างนี้นํามาตากให้แห้ง ตําเป็นผง ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด เวลาก่อนนอน เมื่อรับประทานยานี้ได้ผลดีแล้ว ต้องกรวดนําอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยได้ผลดีชะงัดแลฯ

ยาแก้ปวดขาอย่างรุนแรง ท่านให้เอาเถากะทกรก หนัก 1 บาท, หญ้างวงช้าง 1, รากคนทา 1, ขิงแห้ง 1,หัวข่า 1,หญ้าหางช้าง 1, ตัวยาทั้ง 6 นี้เอาหนักอย่างละ 10 บาทเท่ากัน ตัวยาทั้ง 6 อย่างนี้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําสามส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลื่อนํา 1 ส่วน ใช้รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ เวลา เช้า กลางวัน เย็น วันละ 3 เวลา มีสรรพคุณแก้โรคปวดขาอย่างรุนแรงให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ..

ยาลดความอ้วน ท่านให้เอา ต้นบอระเพ็ด จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ นำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ 3 เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า ทุกวันติดต่อกันประมาณ 1 เดือน ความอ้วนจะค่อยๆลดลงไปตามลำดับ โดยไม่เสื่อมเสียสุขภาพและไม่เป็นการทรมารสังขารอีกด้วย มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ยาลดไขมันในร่างกาย ขนานที่ 1 ท่านให้เอา ต้นแห้วหมูทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่างกาย ได้ผลอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ ขนานที่ 2 ท่านให้เอา เมล็ดกาแฟดิบๆจำนวน 14 เมล็ด นำมาแช่นำไว้ในตู้เย็นตอนกลางคืน รุ่งขึ้นเช้า นำเอาเมล็ดกาแฟนั้นมาต้มกับนำ ประมาณ 3-4 ถ้วยแกง ต้มเคี่ยวให้นานๆ ใช้นำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น วันละ 3 เวลา ติดต่อกัน 7 วัน มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่างกายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ท่านให้เอา หัวกระเทียมโทน (กระเทียมหัวเดียวโดยเพาะ ไม่มีกลีบ) 21หัว นํามาปอกเปลือกแล้วใส่โหล หรือ ใส่โถ ใส่นําผึ้งแท้ลงผสมให้ท่วมหัวกระเทียม ปิดฝาโหล หรือ โถ ให้สนิท หมักดองไว้ 7 วัน ติดต่อกัน มีสรรพคุณแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ ตํารายาสมุนไพร 2

ยาแก้โรคหัวใจ ขนานที่ 1 ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้ง 2 (คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าวเย็นใต้ 1)กํามะถันเหลือง 1, กําแพงเจ็ดชั้น 1, ทองพันชั่ง 1, ชะเอมเทศ 1,ตัวยาทั้ง 6 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 10 บาทเท่ากัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํายารับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ 3 เวลา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจโต ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นปรกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ขนานที่ 2 ท่านให้เอาต้นไมยราบ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างนำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจสั่น หรือ หัวใจเต้นแรงผิดปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

ขนานที่ 3 ท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างนำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอานำ ผสมกับ นำตาลทรายแดง หรือ นำตาลทรายขาว ก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อย ใช้รับประทานครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3 เวลา ติดต่อกันประมาณ 7-10 วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนือยง่าย ออ่นเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได้ผลดีชะงัดนักแล เคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯ

ขนานที่ 4 ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไชเท้า) นำมาล้างนำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้ใช้จิ้มนำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ 1 หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวัน ประมาณ 15 วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เมื่อหายโรคแล้ว ให้ใส่บาตรพระ 5 องค์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วยฯ

ขนานที่ 5 ท่านให้เอา มะพร้าวออ่น 1 ลูก นำมาปอกตัดหัวออก เอาต้นคื่นฉ่ายสด นำมาหั่นเป็นท่อนๆประมาณ 1 กำมือ ใส่ลงในผลมะพร้าวออ่นนั้น นำไปเผาไฟให้เดือดประมาณ 5-10 นาที ใช้นำมะพร้าวพร้อมกับคื่นฉ่ายนั้นรับประทานให้หมด ให้ปรุงยานี้รับประทานวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน แล้วปรุงยานี้รับประทานวันเว้นวัน ต่อไปอีกประมาณ 1-2 เดือน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการหายใจขัด ปวดเจ็บที่หน้าอกข้างซ้าย ออ่นเพลีย ไม่มีแรง ให้หายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ…

ยาแก้โรคความดันโลหิตสูง ขนานที่ 1 ท่านให้เอาต้นกาฝากมะม่วงทั้ง 5 (เอาทั้งต้นตลอดถึ่งราก)จำนวนมากพอสมควร นำมาตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลง อาการปวดศรีษะจะพลันหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ขนานที่ 2 ท่านให้เอา รากมะละกอตัวผู้ (เอารากทางทิศตะวันออก ตัดหัวและปลายรากทิ้งเสีย) 1 กำมือ กับ สารส้ม (ก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ) 1 ก้อน นำมาใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานครั้งละ 1 แก้ว วันละ 2-3 ครั้ง มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ขนานที่ 3 ท่านให้เอา คื่นฉ่าย (ที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือใช้ใส่ ก๋วยเตี๋ยว) นำมาคั้นเอาเฉพาะนำ ใช้นำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้หายเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ยาแก้ความดันโลหิตตํา ท่านให้เอาหมูเนื้อแดง หนัก 1 ก.ก กับพริกไทยร่อน 1 กระป๋องนมข้น ตัวยาทั้ง 2 อย่างนี้ นํามาบดผสมกัน ใส่โถ หรือ ใส่โหล ใส่นําผึ้งแท้พอท่วมยา หมกข้าวเปลือกไว้ประมาณ 15 วันขึ้นไป ใช้นํายาดองนี้ใช้รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละครั้งทุกวัน เพียง 5 วันเท่านั้น อาการป่วยโรคความดันโลหิตตํา และโรคโลหิตจาง จะหายเป็นปรกติ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคโลหิตจาง ท่านให้เอา ผลมะนาวสด ผ่าซีก บีบเอาเฉพาะนํา นํามาผสม กับนําหวานและปรุงด้วยเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) พอสมควร ใส่นําแข็ง ใช้รับประทานบ่อยๆเป็นยาบํารุงโลหิต และ แก้โรคโลหิตจาง ทําให้มีผิวพรรณผุดผ่องมีนํามีนวล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคเบาหวาน ขนานที่ 1 ท่านให้เอา รั้งผึ้ง (เอาทั้งรั้งพร้อมทั้งตัวอ่อน) 1รัง, เหล้า 1 ขวด, หัวกระชาย 12 หัว, เปลือกตะโกนา (ต้นตะโกดัด สด หรือ แห้ง ก็ได้) 3เปลือก, ตัวยาทั้ง 4 อย่างนี้ นํามาดองรวมกัน โดยนํารังผึ้งใส่ลงในโถ หรือ ใส่ลงในโหล เทเหล้าผสมพอท่วมรังผึ้ง ใส่หัวกระชาย (ซึ่งปอกเปลือกและทุบให้แตกเสียก่อน) และ ใส่เปลือกตะโกนา ลงผสม หมักดองไว้ 3 วัน ใช้นํายาดองนี้รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ 2 เวลา ทุกวันติดต่อกันไปจนครบ 1 เดือน แล้วฯ

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จํานวนพอสมควรนํามาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง จํานวน 6 ถ้วยชาจีน เอาพริกไทยร่อน จํานวน 3 ถ้วยชาจีน บดให้ละเอียด ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา จํานวน 108 เม็ด ใช้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็นทุกวัน ติดต่อกันไปจนครบ 54 วันแล้วโรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยาขนานนี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ…

ยาแก้โรคเหนื่อยหอบ ท่านให้เอา รากต้นกระดังงร หนัก 6 บาท, รากต้นพิกุล หนัก 5 บาท, รากต้นทองพันชั่ง หนัก 5 บาท, หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก 4 บาท, ตัวยาทั้ง 5 อย่างนี้ นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํายารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการเหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้เครื่องสืบพันธ์อ่อน ท่านให้เอา หัวกระชาย 1, ขมิ้นอ้อย 1, พริกไทยร่อน 1, ลูกกระวาน 1, ว่านนํา 1, ตัวยาทั้ง 5 นี้เอาหนักอย่างละ 3 บาทเท่ากัน นํามาตากแดดให้แห้งบดเป็นผง ละลายกับ นําผึ้งแท้ ก็ได้ นําตาลมะพร้าว ก็ได้ นําตาลโตนด ก็ได้ นําอ้อย ก็ได้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ 2 เวลา มีสรรพคุณแก้อาการเครื่องสืบพันธุ์อ่อนให้กลับคืนเป็นปรกติได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคเครื่องสืบพันธุ์ตาย ท่านให้เอา พริกไทยร่อน 1 ผิวมะกรูด 1 หัวกระชาย 1 (ตัวยาทั้ง 3 อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน) งูเห่า (ย่างไฟให้สุก) 1 ตัว, ตัวยาทั้ง 4 อย่างนี้นํามาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ใช้ละลายกับนําตาลโตนด รับประทานวันละ 2 เวลา เพียงเวลา 2 อาทิตย์เท่านั้น จะปรากฎผลดีอย่างน่าอัศจรรย์แล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ...

ที่มา...http://siamame.com/?p=8688
SHARE
Advertisements
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น