ดูให้เป็น! ลักษณะของ “คนจริงใจ” กับ “คนไม่จริงใจ”

Advertisementsดูให้เป็น! ลักษณะของ “คนจริงใจ” กับ “คนไม่จริงใจ”

“คนจริงใจ” ใครอยู่ด้วย .. ก็สบายใจและรู้สึกปลอดภัยสังคมที่ผู้คน.. มีความรัก ความจริงใจให้กันเป็นสังคมที่มี “ความสุข”

1. “ คนจริงใจ ” เคารพ..ทุกคน “ คนไม่จริงใจ ” เคารพ..เฉพาะคนที่มีอำนาจ

2. “ คนจริงใจ ” ไม่พยายามทำให้..คนชอบ “ คนไม่จริงใจ ” พยายามอย่างมาก..ที่จะให้คนชอบ

3. “ คนจริงใจ ” ไม่เรียกร้อง..ความสนใจ “ คนไม่จริงใจ ” เรียกร้องความสนใจ

4. “ คนจริงใจ ” ไม่อวดตัว.. คุยโม้ “ คนไม่จริงใจ ” ชอบทำตัวโดดเด่น.. โอ้อวด

5. “ คนจริงใจ ” แสดงความคิดเห็น..อย่างเปิดเผย “ คนไม่จริงใจ ” นินทา..ผู้อื่นอยู่เสมอ

6. “ คนจริงใจ ” พยายามที่สุดอยู่เสมอ.. ที่จะรักษาสัญญา “ คนไม่จริงใจ ” ให้คำสัญญาง่ายๆ แต่.. ยากที่จะรักษา “ สัญญา ”

7. “ คนจริงใจ ” ชื่นชม.. และยกย่องผู้อื่นอยู่เสมอ “ คนไม่จริงใจ ” คอยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น.. เพื่อทำให้ตัวเองดูดี

8. “ คนจริงใจ ” เป็นคนดี .. มีน้ำใจอยู่เสมอ “ คนไม่จริงใจ ” เป็นคนดี เมื่อ.. มี “ นัยยะบางอย่างแอบแฝง ”

การเดินเจอกันนั้น.. เป็น “ วาสนา ”

การรู้จักกันนั้น.. เป็น “ การตั้งใจ ”

การจากกันนั้น.. เป็น “ เรื่องธรรมดา ”

การไม่จากกันนั้น.. เป็น “ ไปไม่ได้ ”

อันใด .. เดือดร้อนเขา

สบายเรา.. “ อย่าทำ ”

อันใด.. เดือดร้อนเรา

สบายเขา.. “ อย่าทำ ”

อันใด.. เดือดร้อนเขา

เดือดร้อนเรา.. “ ก็อย่าทำ ”

อันใด.. ไม่เดือดร้อนเขา

..“ ไม่เดือดร้อนเรา ”..

.. จงคิด

.. จงพูด

และ.. จงกระทำเถิด


ที่มา...ความสุข ณ ปัจจุบัน และ พุทธดำรัส
SHARE
Advertisements
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น