เปิดความหมาย “สลาตันของพ่อ” พระฉายาที่ “พ่อหลวง ร.9” พระราชทานแด่สมเด็จพระเทพฯ

Advertisementsเปิดความหมาย “สลาตันของพ่อ” พระฉายาที่ “พ่อหลวง ร.9” พระราชทานแด่สมเด็จพระเทพฯ

ครั้งพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระฉายา สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ “สลาตันของพ่อ” เพราะทรงวิ่งอย่างรวดเร็ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย แต่พระองค์ทรงแบ่งเวลาเพื่ออบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ เหมือนอย่างเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระฉายาแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยเฟซบุ๊ก Jaye Jintanantchaya ของ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ได้บันทึกข้อความแห่งความประทับใจเรื่อง 84 สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนิตยสาร Hello ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 1) โดยในข้อที่ 24 มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามลำลองของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระนามลำลองว่า “น้อย” และ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานอีกพระนามอีกฉายาหนึ่งว่า “สลาตัน” เพราะว่าทรงวิ่งได้อย่างรวดเร็วมาก

นอกจากนี้ เฟซบุ๊กเพจ Play Academy ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มาจากการค้นคว้าในหนังสือ และบทพระราชทานสัมภาษณ์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ต่าง ๆ ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ ยังทรงพระเยาว์นั้น พระองค์ไม่โปรดบรรทมและบรรทมยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะทรงต้องเสวยพระเกษียรธารา (น้ำนม) ของสมเด็จแม่ ไม่สามารถเสวยนมผงได้เลย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ามาช่วยกล่อมให้บรรทม พระองค์จะทรงอุ้มสมเด็จพระเทพฯ ไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเล็กโทนเพลงพระราชนิพนธ์ Lullaby ซึ่งจัดอยู่ในหมู่เพลงกล่อมนอน แล้วทูลกระหม่อมน้อยก็ทรงหลับไปในที่สุด เหตุการณ์นี้แสดงถึงความใส่พระราชหฤทัยแด่พระราชธิดาองค์น้อย และแบ่งเบาภาระของสมเด็จพระราชินีเป็นอย่างยิ่ง


ที่มา...http://ruangjringwannee.net/archives/6697
SHARE
Advertisements
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น