เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะยังอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ”

Advertisementsเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะยังอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ”

โดยในตอนนี้สารานุกรมระดับโลกได้มีการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการบรรจุพระนาม เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะยังอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ”

โดยเรื่องราวนี้ได้มีการเปิดจาก Facebook กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีการระบุไว้ว่า ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ เทิดพระเกียรติอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือ ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ ปี ค.ศ. 2017 (ตรงกับ พ.ศ. 2560) เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะยังอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและในขณะเดียวกันที่เว็บไซต์ We Love My King ก็ได้มีการระบุหนังสือสารานุกรม ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา เล่มนี้ว่า กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2311 หนังสือชุดแรกตีพิมพ์ที่เมืองเอดินเบอระ สกอตแลนด์ ก่อนย้ายฐานการผลิตไปสหรัฐอเมริกา ในปี 2444 และกลายเป็นคลังข้อมูลสำคัญของโลกที่เกิดจากทีมงาน ที่ประกอบด้วย บรรณาธิการที่ทำงานเต็มเวลากว่า 100 คน และผู้เขียนบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน

สารานุกรม “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” มีขนาดคงมาที่มาตลอดเวลากว่า 70 ปี โดยมีความยาวประมาณ 40 ล้านคำ มีบทความประมาณ 500,000 เรื่อง โดย 1 ชุด 32 เล่ม มีราคา 1,500 ดอลลาร์ หรือราว 45,000 บาท และได้ยุติการพิมพ์หนังสือแล้ว หลังจากผู้คนหันไปหาความรู้จาก google และ wikipedia ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่ digital disruption โดยสารานุกรม “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” ฉบับสุดท้าย เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15


ที่มา...newshotnew.com
SHARE
Advertisements
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น