ก่อนนอนตั้งใจทำ บทสวดมนต์แบบสั้น สวดได้ทุกวัน หนุนนำชีวิตของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Advertisements

Advertisements

ก่อนนอนตั้งใจทำ บทสวดมนต์แบบสั้น สวดได้ทุกวัน หนุนนำชีวิตของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บทสวดมนต์ (แบบสั้น) พร้อมบทสวดแผ่เมตตา สวดก่อนนอน เพื่อที่จะทำให้เรานอนหลับอย่างเป็นสุข เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเอง และถือว่าให้ประพฤติกุศลกรรม นั่นคือตั้งใจอธิษฐานอีกด้วย

บางคนอาจสวดอยู่เป็นประจำ หรือไม่เคยสวดมาก่อน แต่มีความตั้งใจจะสวด วันนี้เราจึงมีบทสวดก่อนนอน ฉบับสั้นมา ฝากกันทุกท่านกันคะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ)

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่)

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ)

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ))

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ

(ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ)

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

(ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้)

และปิดท้ายด้วย บทแผ่เมตตา ซึ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการให้อภัยต่อผู้ที่เบียดเบียนเรา และขออภัยผู้เราเบียดเบียนอีกด้วย ดังนี้

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย


ขอบคุณข้อมูลจาก : tnews.com , chonburipost
Advertisements

Advertisements

Advertisements
SHARE

Loading...
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น