พ่อแม่ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพมากที่สุด บูชาท่านมีชีวิตที่เจริญ รุ่งเรืองในชีวิต

Advertisements

Advertisements

พ่อแม่ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพมากที่สุด บูชาท่านมีชีวิตที่เจริญ รุ่งเรืองในชีวิต

เชื่อว่าทุกคนนั้นอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวนี้ว่า “ตักบาตรทำบุญพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง หรือ บูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์ ก็ได้บุญและอาจจะสมหวังได้ ไม่เท่ากับการทำบุญให้พ่อแม่และขอพรจากท่านเพียงครั้งเดียว” และก่อนที่จะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพเจ้าใดๆ

ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนควรจะบูชาพ่อแม่ของเราก่อนเป็นอันดับแรกเพราะท่านถือเป็นพระในบ้านอย่ามัวไปวิ่งหาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่นเพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีการบูชาท่านเหล่านี้เสียก่อน

ด้วยการบูชาพ่อแม่นั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนมาว่าพ่อแม่จะอำนวยพรให้กับเราและพรจากพ่อแม่ณัฐฐศศิเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างนี้ทุกคนควรจะอุทิศบุญและแผ่เมตตาทุกครั้งโดยพระท่านจะให้อุทิศบุญหรือเชื่อมต่อบุญส่งไปยังพ่อแม่ก่อนหรือบทที่ว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

และลูกทุกคนควรดูแลท่านเป็นอย่างดีพร้อมสมบูรณ์จึงขอไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่น ถ้าหากรู้คนไหนแม่บูชาพ่อแม่ไม่ยอมตอบแทนพระคุณหรือทำไม่ดีกับท่านทั้งวาจาใจและกายซึ่งบอกเลยว่าคุณก็จะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างยาก

สำหรับท่านคนไหนที่พ่อแม่ได้ล่วงลับไปแล้วก็ให้ทำการสร้างบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านโดยการจดเจาะจงระบุชื่อท่านโดยมีการกล่าวไปว่า “และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิดกรรมไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

ทางที่ดีลูกทุกคนควรจะบูชาพ่อแม่เสียก่อนที่จะไปบูชาสิ่งอื่นเพราะพ่อแม่คือพระในบ้านคือผู้มีพระคุณต่อลูกทุกคนใครที่ยังไม่เคยบูชาพ่อแม่หรือไม่เคยทำอะไรให้ท่านก็หันมาทำด้วยนะคะ


ที่มา...https://hunsa.siamtodaynews.com/12532
Advertisements

Advertisements

Advertisements
SHARE

Loading...
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น