ทำแล้วเจริญ แคล้วคลาด กับ วิธีขอขมาเทวดาที่คุ้มครองตัวเอง สาธุๆ

Advertisements

Advertisements

ทำแล้วเจริญ แคล้วคลาด กับวิธีขอขมาเทวดาที่คุ้มครองตัวเอง สาธุๆ

เคยมั้ยทำแล้วเจริญแคล้วคลาด กับวิธีขอขมาเทวดา เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน คนเราเกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครอง ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้วมีเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หลังคลอด และการใช้ชีวิตในวัยต่างๆ ซึ่งเทวดาเหล่านั้น เช่น แม่ซื้อผู้ดูแลทารก ต่อมาเหล่าบรรพบุรุษของเรานั่นเอง หรือผู้ที่มีวาสนาสืบต่อกันมาในแต่ละชาติ

แต่ทั้งนี้ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอาจมีบางครั้งที่เราได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดไป โดยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี ดังนั้นหากท่านสามารถขอขมาใครสักคนที่คอยดูแลเราได้ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อเทวดารักษาตัวประจำตนทั้งหลาย ทั้งยังเสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดจากอันตร ายทั้งหลายที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่คะ

โดยเริ่มต้นให้ ตั้งนะโม ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข สาธุ สาธุ

ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตร ายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน เพราะคนเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครองประจำตัว แต่หากเรากระทำสิ่งใดที่ผิดพลาดไป เราก็ต้องขอขมาลาโทษเทวดารักษาตัวเพื่อแก้ไขเรื่องที่พลาดไป ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดจากอันตร ายทั้งหลายที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม อย่าท่องแต่ปากแต่คุณต้องรักษาศีล และ ปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่สำคัญควรหมั่นทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำ และอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวด้วย แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ย่อมคุ้มครองคุณตลอดไปแน่ๆ

ขอบพระคุณที่มาจาก : chilljungloei.com
Advertisements

Advertisements

Advertisements
SHARE

Loading...
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น