ด่วนที่สุด ประกาศให้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เตรียมรับมือปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น

Advertisements

Advertisementsด่วนที่สุด ประกาศให้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เตรียมรับมือปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น

จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ของกรมชลประทาน มีการรายงานว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทํา ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ด่วนที่สุด จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีที่กษ. 0323.10 / 622 / 2561 ลงวันที่3สิงหาคม 2561 แจ้งว่าได้ปัจจุบันมีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดเพื่อลดปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 674.452 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.99 ของระดับน้ำเก็บกัก


โดยวันที่2สิงหาคม 2561 ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้า 27.789 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้การคาดการณ์ว่าหากปริมาณน้ำที่ไหลเข้ายังไม่ลดลง คาดว่าภายในวันที่ 3-5 วันนี้จะมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลล้นข้ามอาคารระบายน้ำล้นลงแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพรชบุรี ตั้งแต่บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพรช และเมื่อปริมาณน้ำดังกล่าวมาถึงเขื่อนเพรชจะสามารถตัดเข้าคลองชลประทานได้ในอัตรา 45 - 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือจะไหลผ่านเขื่อนเพรชรี ซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพรชบุรี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเพรชจนถึงปลายแม่น้ำเพรชบุรีจังหวัดเพรชบุรี

จึงพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบ และสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยสามารถติดตามข่าวการระบายน้ำของการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้ทางกลุ่ม LINE อุทกเพชร อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ทั้งนี้ได้แนบตารางแสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในอัตราต่างๆมาพร้อมด้วยแล้ว

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพรชบุรี

ขอบคุณ ที่มา: https://www.siamnews.com/view-21147.html
Advertisements

Advertisements

Advertisements
SHARE

Loading...
    Blogger Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น